til elektrisk forbindelse mellem bil og campingvogn.

af Orla Rau Tonnesen

I vort moderne samfund kan man ikke undgå i utallige sammenhænge, at støde på standarder og normer. Nogle er såkaldte
"de facto" standarder, d.v.s. standarder der ikke er officielt vedtaget, men som bruges i enighed af de fleste inden for vedkommende branche. Andre er standarder som, er vedtaget af officielle institutioner som typisk har både store og små virksomheder, universiteter og offentlige institutioner fra det meste af verden som medlemmer.

To meget udbredte standarder i hele verden er DIN standarden og ISO standarden. I Danmark findes desuden "DS" (Dansk Standard).

DIN standarder benævnes ofte herhjemme som "Tysk industristandard". Det er for så vidt også rigtigt, men betegnelsen "DIN" står rent faktisk for "Deutche Institut für Normung".

ISO er internationalt standard. ISO organaisationen hedder "International Organisation for Standardization". Navnet ISO (iso) kommer af græsk (isos) og betyder ensartet.

Andre eksempler på internationale standarder er IEEE, IEC og RIAA. Det tyske firma BOSCSH bruger sine egne betegnelser for stik og klemmeforbindelser, som nok er bekendt for de fleste, som har prøvet at udskifte eller eftermontere elekstriske dele i en bil.

Når det drejer sig om stikforbindelser mellem bil og anhænger/campingvogn, er det DIN og ISO standarder der indeholder den beskrivelse, der også ligger til grund for de danske regler i "Detailforskrifter for køretøjer".

Til sammenkobling af elektrisk forbindelse mellem køretøjer under 3500 kg. anvendes enten et 7-polet eller 13-polet stik. Det 7-polede stik findes i to udgaver, men kun det ene er udbredt i Danmark. Det 13-polede stik kendes i tre udgaver.

Det 7-polede stik

Denne er beskrevet i ISO 1724. Nyeste udgave er fra 1997.

Ben 1:     Venstre blinklygte
Ben 2:     Tågebaglygte
Ben 3:     Stel
Ben 4:     Højre blinklygte
Ben 5:     Højre baglygte, markeringslygter, nummerpladelygte
Ben 6:     Stoplygter
Ben 7:     Venstre baglygte, markeringslygter, nummerpladelygte

De danske "Detailforskrifter for køretøjer" henviser til ISO 1724, 1975 udgaven. I denne udgave er ben to fornemtlig ikke specificeret. Under alle omstændigheder anvendes den ofte til batteriladning og/eller generel strømforsygning (køleskab/belysning). Den skal være forsynet med en afbryder i bilen. Derved undgår man, i visse situationer, at komme til at køre med konstant tågelys. Detailforskrifterne stiller ikke krav om, hvor denne afbryder skal være placeret.

I nogle lande bruges er andet, lignende, 7-polet stik til overførsel af ladestrøm og baklys til campingvognen. Denne er specificeret i standarden ISO 3732. Der skulle fornemtlig ikke være noget i vejen for at anvende dette stik herhjemme ved siden af det ovennævnte, men det kan nok blive svært at skaffe det i Danmark.

Det 7-polede EKSTRA stik (ISO 3732):

Ben 1:     Baglygte
Ben 2:     Ledig (Forsigtig: Kan være koblet til stel i campingvogn for kontrolfunktion, eller som i Holland for eksempel anvendes
               til ladestrøm!)
Ben 3:     Stel for ben 4
Ben 4:     Konstant strømforsyning (belysning, vandpumpe, køleskab)
Ben 5:     Ledig
Ben 6:     Ladestrøm til batteri styret via tændingslås
Ben 7:     Stel for ben 6 

Det 13-polede stik

Det mest anvendte 13-polede stik er "Jaeger stikket, først produceret af firmaet "Erich Jaeger" i Tyskland og derefter specificeret i DIN 72570 og ISO 11446/4091. (ISO 4091 beskriver kun udførelse og dimensioner).

De to andre er "Multicon" stikket og "Muticon We-St" stikket (We-St = Welt Stecker). Disse to er ikke standardiserede, men der benyttes sammen bennummering som det 7-polede stik for ben 1-7 og for resten af benene den samme nummering som i ISO 11446.
Det særlige ved Multicon stikkene er at de er kompatible medde gamle 7-polede stik. Har man Multicon stik på bilen kan en campingvogn med 7-polet stik tilkobles uden videre og omvendt.

De to Multicon stik adskiller sig fra hinanden ved udformningen og placeringen af benene 8-13. Det oprindelse Multicon stik har flade stikben placeret langs raden af stikket som ved sammenkobling trykker mod hinanden. I det nye Multicon We-St er ben 8-13 runde stikben, der går ind i hinanden og er placeret lidt fra randen af stikket.
Det er formentlig denne opbygning, der har givet anledning til tvivl om Multicon We-St stikket er godkendt til synsfri sammenkoblling, idet "Detailforskrifte for køretøjer" siger, at der kan anvendes et 13-polet stik svarende til det 7-polet for ben 1-7 og med ben 8-13 "anbragt langs omkredsen".
Der er ingen tvivl om, at det gamle Multicon stik er godkendt til synsfri sammenkobling. Den er jo direkte beskrevet i "Detailforskrifter for køretøjer".
Men er det nye Multicon We-St også godkendt? Ben 8-13 sidder i hvert fald, om ikke helt ude ved omkredsen, så da mellem benene 1-7 og omkredsen!
Er de to Multicon stik så indbrydres kompatible? Jeg tror de er. Jar har i hvert fald kørt med det gamle Multicon stik på campingvognen og det nye We-St stik på bilen og det fungerede.

Følgende skema gælder for alle tre 13-polede stik (Jaeger, Multicon og Multicon We-St)

Ben 1:     Venstre blinklygte
Ben 2:     Tågebaglygte
Ben 3:     Stel
Ben 4:     Højre blinklygte
Ben 5:     Højre baglygte, markeringslygter, nummerpladelygte
Ben 6:     Stoplygter
Ben 7:     Venstre baglygte, markeringslygter, nummerpladelygte
Ben 8:     Baklyget
Ben 9:     Konstant strømforsyning (belysning, vangpumpe, køleskab)
Ben 10:   Ladestrøm til batteri styret via tændingslås
Ben 11:   Stel for ben 10
Ben 12:   Ledig (Forsigtig: Kan være koblet til stel i campingvogn for kontrolfunktion)
Ben 13:   Stel for ben 9

Bemærkning:
Nyere vogne fra KABE har ben 9 og 10 ført igennem kablet til +12V og ben 3 og 13 stil stel.
Ben 9 og 10 er sammenkoblede inde i vognen. 

Transport af hunde i Sverige

Vær opmærksom
på reglerne
images1052JIML
se mere HER

Træf i December

Nytårstræf
2. nytr
den 29.12. - 01.01
Pia & Henrik 286
se program HER

Træf i Januar 2018

Så er det ved at være tid til
Guleærte træffet

1 Gulerter
den 26. - 28. januar 2018
Birthe & Bent 486
program følger

Træf i Februar 2018

Ferie for alle 23.- 24. februar
2018

Ferie for alle
program følger

Træf i marts 2018

Generalforsamling

1 Generalfor

23. - 25. marts 2018, som afholdes
i
multihuset på Strorbælt Caming.

program følger.

 

 

Træf i september 2018

7. - 9. september  træf på Stevns.
14. - 16. september frugtfestival i Sakskøbing.
21. - 23. september bærtræf i Vejers.

programmer følger