Af Orla Rau Tonnesen

Skal du montere et 13 - leder kabel, så pas på, hvad du køber.

I kataloget fra "DCT - Vejle" er der p.t. (2. maj 2003) et kabel til kr. 99,- pr. meter med 13 ledere på hver 1,5 mm2.
Det er ikke godt nok. Ledere til batteriladning og stel skal være mindst 2,5 mm2.

I kataloget fra "CAMPER Fritid" er der et kabel med 13 ledere, heraf 9 stk. på 1,5 mm2 og 4 stk. på 2,5 mm2.

Dette er til dels acceptabelt. Vil man overføre strøm til både ladning og køleskab, bør der være mindst fem stk. 2,5 mm2, nemlig 3 ledere til stel (ben 3, 11 og 13) og 2 ledere til +12 V (ben 9 og 10).
Kablet fra "CAMPER Fritid" koster p.t. kr. 93,- pr. meter.

Jeg kan ikke sige noget om, hvad der er årsag til prisforskellen. Det kan selvfølgelig være kvalitetsforskelle, men det kan også bare skyldes forskelligt indkøbstidspunkt (kobberpriser, dollarkurs, m. m.).

Der er 5 ledere, som skal være 2,5 mm2 (eller mere), hvis man bruger alle forbindelser i henhold til standard ISO 11446, nemlig ben

Ben 3:     Stel for ben 1-8
Ben 9:     + 12 V til fast strømforsyning
Ben 10:   + 12 V til batteriladning
Ben 11:   Stel for ben 10
Ben 13:   Stel for ben 9

De danske "Detailforskrifter for køretøjer" nævner kun ben 13 som stel for både ben 9 og 10.

I en KABE med 13-polet stik anvendes heller ikke ben 11.
Ifølge KABE anvendes ben 9 til strømforsyning og ben 10 til køleskab, men disse er sammenkoblede inde i vognen for enden af 13 henholdsvis 11 leder-kablet.
Ligeledes er ben 3 og 13 (stel) sammenkoblede inde i vognen.

Der er altså 5 mm2 til rådighed både til + 12 V og til stel, men kun så længe begge forbindelser er intakte.
Afbrydes en forbindelse, fx på grund af ir i stikket, er der kun den ene ledning til rådighed, og det er ikke sikkert, man opdager det lige med det samme.
Det går især ud over stelforbindelsen, hvis det sker for den ene af dem, da den anden så bliver alene om at føre returstrøm for både ladning, køleskab og lygteføring. Det bliver faktisk til rigtig meget strøm.
Der er endda i forvejen et misforhold mellem dimensionen på + forbindelserne og stelforbindelserne.
En større sikkerhed opnås ved også at sammenkoble ben 9/10 og ben 3/13 i det 13-polede stik.

Det bedste er at bruge én kraftig stelledning til det hele, fx 6 mm2. Så er der ikke nogen tynd stelledning, der ved fejl kan komme til at skulle bære hele returstrømmen.
En anden mulighed er at gøre som standarden ISO 11446 anbefaler, nemlig at holde stelforbindelserne på ben 3, 11 og 13 adskilte i campingvognen. Teoretisk er det jo muligt, vi må så blot undvære muligheden for at tænde parkeringslys med strøm fra akkumulatoren, eller eventuelt indkoble både plus og minus via et relæ. I praksis kræver det dog et større indgreb i bestående vogne at opnå denne opdeling af stel, da der ikke er taget hensyn til det ved konstruktionen af vognen.

Langt det største problem i forbindelse med overførsel af store strømme mellem bil og campingvogn ligger dog i stik- og skrueforbindelserne.
Selv helt nye stik giver anledning til tab. Derudover kan der ved løse forbindelser opstå gnistdannelser, som er ødelæggende for kontaktdelene.

Det eneste, man kan gøre her, er at sørge for god kontakt.
Ikke bide kobbertråde af, når man afisolerer.
Skrue ledninger ordentlig fast, så de ikke fald er af på grund af rystelser eller træk i ledningen.
Holde stikkene rene og tørre.
Så kan det i øvrigt være en god idé at bruge loddeforbindelse i stedet for de såkaldte strømtyve ved montering af nyt stik og ledningssæt på bilen.

Transport af hunde i Sverige

Vær opmærksom
på reglerne
images1052JIML
se mere HER

Træf i Januar 2018

Så er det ved at være tid til
Guleærte træffet

1 Gulerter
den 26. - 28. januar 2018
Birthe & Bent 486
se program
HER

Træf i Februar 2018

Ferie for alle 23.- 24. februar
2018

Ferie for alle
se program HER
Der er fejl i bladet, prisen fra onsdag -
til søndag er 1075,- kr.

Træf i marts 2018

Generalforsamling

1 Generalfor

23. - 25. marts 2018, som afholdes
i
multihuset på Strorbælt Caming.

se dagsorden Her
træf se program HER


 

 

 

Træf i marts / september 2018

25. marts - 2. april Påsketur til Bornholm
7. - 9. september  træf på Stevns.

14. - 16. september frugtfestival i Sakskøbing.
21. - 23. september bærtræf i Vejers.

programmer følger

 

Bestyrelsen

Julehilsen