Transport af gasflasker

Når du transporterer F-gas, er der forskellige regler du skal være  opmærksom på F-gas betragtes som farligt gods og skal transporteres i henhold til internationalt gældende regler for denne type varer. Men som privatperson må du transportere op til 80 kg F-gas (brutto) i din bil uden at være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

     Gassen skal være emballeret i en godkendt gasflaske.
     Gasflasken skal være UN-godkendt og må højst indeholde 60 liter - svarende til en 22 kg gasflaske.
 
     Hvis du udnytter de 80 kg brutto til F-gas, må du ikke samtidig transportere benzin/diesel i reservedunke.
 
     Gassen skal være beregnet til personligt brug eller til fritids-og sportsaktiviteter.
 
     Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed. Sørg også for at gasflaskerne er surret ordentligt fast eller placeret,
     så de ikke vælter eller forskubber sig under transporten.
 
     Du må højst transportere 60 liter benzin i en bil udover det, der indeholdes i bilens benzintank. Samme mængdegrænse gælder
     for andre brandfarlige væsker med et flammepunkt under 23°C. Det vil sige, hvis du udnytter grænsen på de 60 liter benzin/diesel,
     må du ikke samtidig transportere F-gas.
 
     Du må ikke transportere fyrværkeri, hvis du transporterer F-gas eller andet fartligt gods.

Vil du vide mere, kan du læse på:
Beredskabsstyrelsens hjemmeside om privatpersoners transport af farligt gods.

Dette er skrevet i forlængelse af det emne, der er skrevet om i DCU bladet, men dette er ordlyden i lovform, så nu skulle der ikke herske nogen tvivl om reglerne for transport af F-GAS som privatperson.

Transport af hunde i Sverige

Vær opmærksom
på reglerne
images1052JIML
se mere HER

Træf i Januar 2018

Så er det ved at være tid til
Guleærte træffet

1 Gulerter
den 26. - 28. januar 2018
Birthe & Bent 486
se program
HER

Træf i Februar 2018

Ferie for alle 23.- 24. februar
2018

Ferie for alle
se program HER
Der er fejl i bladet, prisen fra onsdag -
til søndag er 1075,- kr.

Træf i marts 2018

Generalforsamling

1 Generalfor

23. - 25. marts 2018, som afholdes
i
multihuset på Strorbælt Caming.

se dagsorden Her
træf se program HER


 

 

 

Træf i marts / september 2018

25. marts - 2. april Påsketur til Bornholm
7. - 9. september  træf på Stevns.

14. - 16. september frugtfestival i Sakskøbing.
21. - 23. september bærtræf i Vejers.

programmer følger

 

Bestyrelsen

Julehilsen