Der arbejdes stadigvæk på, at få opdateret
hjemmesiden, samt få den til at køre som den skal.

Her ved årsskiftet får vi ny administrator af klubbens Facebook .
Bent Uhlmann har valgt at stoppe, og den nye administrator
bliver fremover Hanne Hjermitslev.

Vi vil vi hermed takke Bent Uhlmann for hans store arbejde,
med at få Facebook op køre samt
den daglige vedligeholdelse.
Samtidig byder vi Hanne Hjermitslev velkommen,
og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

_____________________________________

image13

Træf i april

Medens vi venter på forår
broager strand11
31.3. - 2. april

Ingelise & Kenneth
785
se mere HER

Træf i april

Påske træf i Prag
1 Pske hare
9. - 16. april

Susanne & Arne 629
Ella & Bent 306
se mere HER

Træf i Januar

Træf i Januar
Cafeteria kroen

Cafeteria Kroen
Gule ærter træf
27. - 29. Januar
Birthe & Bent 486
Se mere HER

Træf i Februar

Træf i Februar

1920x800 FFA17 forsidebanner TLR

24. - 25. Februar
se mere HER

Træf i Marts

Træf i Marts

2 Generalfor

24. - 26. Marts

Generalforsamling
se mere HER

Internationalt træf 2017

images
2. - 7. juli
Sted
Store Bælt Camping

Kabe 60 års jubilæum

Kabe 60 r
18. - 20. august 2017
program følger senere

Facebook

Facebook